Οι επιπτώσεις του σκληρού brexitΔείτε την κάθε χώρα

 • Belgie
 • Odhadované celkové náklady brexitu bez dohody (miliony EUR)
 • 1 691
 • Bulharsko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 111
 • Česká republika
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 424
 • Dánsko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 902
 • Estonsko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 57
 • Finsko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 554
 • Francie
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 7 732
 • Chorvatsko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 122
 • Irsko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 3 412
 • Itálie
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 4 110
 • Kypr
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 42
 • Litva
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 68
 • Lotyšsko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 104
 • Lucembursko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 127
 • Maďarsko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 290
 • Malta
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 31
 • Německo
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 9 504
 • Nizozemsko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 3 162
 • Polsko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 1 045
 • Portugalsko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 562
 • Rakousko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 724
 • Řecko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 397
 • Rumunsko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 413
 • Slovensko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 200
 • Slovinsko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 98
 • Španělsko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 3 115
 • Švédsko
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 1 432
 • Velká Británie
 • Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ
 • 57 340

Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα του brexit χωρίς συμφωνία σε εκατομμύρια ευρώ

31

57 340

Πηγή www.bertelsmann-stiftung.de